Tuesday, 10 March 2015

कोष मखमली


कोष मखमली तलम धागे
घट्ट विणीने विणले मी जग  
उभे नि आडवे पोत तयाचे
रंगांचे गहिरेपणही अलग  

कुठे सुखाची गडद निळाई
पालवीतली कोवळी पाने
मातीच्या रंगात मिसळली
हलकेच विरघळणारी मने

अंधार घुसमटता ओला
उन्ह पेरले त्यात जरासे
दाह सोसून मातीखाली         
हळूवार तडकले बीज कठीणसे  

सुखदु:खाची किनार साधी
नाही भपका भरजरीपण
काही राठपण घोंगडीतले
गोधडीतली मऊ ऊब पण  

माझे माझे म्हणता मीपण
विरले अलगद नुरली जाणीव
वस्त्र चिमुकले हलके हलके
गळून पडले विशुद्ध नेणीव!
-अनन्या